Tobias Stenholm

+46 (0)761 99 10 10

tobias@stenholmek.se

Ängkärrsgatan 17, 4 tr, 171 70 Solna

Tobias Stenholm

Civilekonom med gediget affärssystemkunnande och lång erfarenhet och verksamhetskunnande inom konsult- och tjänstesektorn samt programutveckling.
Bland annat som ekonomichef i börsnoterade konsultbolag samt produktchef för affärssystem.

Stenholm Ekonomi- och Systemkonsult AB  |  +46 (0)761 99 10 10  |  tobias@stenholmek.se