Tjänster


Anlita Stenholm Ekonomi- och Systemkonsult när ni behöver:

 • Tillfällig ekonomiresurs, controller eller ekonomichef vid t ex föräldraledighet, semester eller sjukdom

 • Projektledare eller specialist vid införande av affärssystem, anpassningar, integrationer, in- och utgående elektroniska fakturor etc

 • Projektledare eller specialist för att ta fram utdatalösningar baserade på Microsoft Excel, OLAP-kuber i Microsoft SQL Server Analysis Services, QlikView

 • Verksamhetskonsult med lång erfarenhet av konsult- och tjänsteföretag

 • Kartlägga och effektivisera era administrativa processer

 • Bättre beslutsstöd för att följa upp och styra er verksamhet - rätt information till rätt personer vid vid rätt tidpunkt

 • Genomföra utbildningsinsatser för t ex projektledare eller chefer


Aktuella uppdrag

 • Verksamhets- och systemstöd vid omorganisation.

 • Processbeskrivning av verksamhet och förslag på åtgärder för effektivare administrativa rutiner.

 • Framtagning av Excellösning för budgetering och prognostisering av projekt inklusive uppföljning.

 • Ekonomichef på entreprenadföretag - redovisning inkl genomgång och effektivisering av administrativa rutiner.

 • Systemstöd vid ihopslagning och delning av företag i samband med omorganisationer.
Stenholm Ekonomi- och Systemkonsult AB  |  +46 (0)761 99 10 10  |  tobias@stenholmek.se